Ještě jedno kafe

Máš sladkej dech a oči
kterým patří svatozář
a vlasy máš jak hedvábí
když je vhodíš na polštář
Ale já se o tvou lásku
ani vděčnost neprosím
ty děkuješ jen hvězdám
a jseš věrná jenom jim

Ještě jedno kafe bych si dal
Ještě jedno kafe krucinál
než pojedu dál

Tvůj táta to je vandrák
a od přírody zběh
a místo písmen
učí tě jen dorovnávat dech
A taky házet nožem
a držet pospolu
a brada se mu třese
když se nosí ke stolu

Ještě jedno kafe bych si dal
Ještě jedno kafe krucinál
než pojedu dál

Tvá sestra hádá z ruky
a tvá máti jakbysmet
a ty sama umíš všechno
co je mimo tenhle svět
Jen tvá rozkoš nezná hranic
děvče s hlasem skřivana
a tvý srdce je jak moře
samý tajemství a tma

Ještě jedno kafe bych si dal
Ještě jedno kafe krucinál
než pojedu dál