Kam složíš hlavu
Autor textu: 
Robert Křesťan

Kam složíš hlavu, kam půjdeš spát,
kde máš lůžko, kam míří tvá stráž?
Kam složíš hlavu, kam půjdeš spát,
kam se jen, králi můj, dnes dáš?

Jeho slova jsou stříbro ryzí jako mlat,
prý sedmkrát protříbené.
Kam složíš hlavu, kam půjdeš spát
v zemi své, tobě zaslíbené?

Kdo vyhlíží vítr, sotva půjde sít,
sotva přikáže zůstat svým psům.
Kam složíš hlavu, kam půjdeš snít,
kde je tvůj věčný přístav, tvůj dům?

Jeho slova jsou stříbro ryzí jako mlat,
prý sedmkrát protříbené.
Kam složíš hlavu, kam půjdeš spát
v zemi své, tobě zaslíbené?

Kam složíš hlavu, kam půjdeš spát,
kde máš lůžko, kam míří tvá stráž?
Kam složíš hlavu, kam půjdeš spát,
kam se jen, králi můj, dnes dáš?