Noc

Ozvěna od Svatého Pavla
zalétla i k nám do pokoje
z příšeří jsi mi mávla
s úsměvem lorda Fauntleroye
Zpod toho prastarého gesta
ti ve tváři vykvetl sad
a po střechách věčného města
kráčela noc jako aristokrat.

V podkroví starého domu
s blaženou nevinností
palčivou chuť kardamomu
chutnali jsme si do sytosti
Až dvojhlasem zavřískly žestě
a v nesvatém slunci Hirošimy
smířeni ve svatém městě
jsme nakonec dospěli i my

Ráno jsi vypila kávu
a odešla dřív než jsem vstal
ani jsem nezdvihl hlavu
ani jsem nezamával
To jen zvoníci zmámili mě
prvními tóny velikonoc
to nás jen v hotelu v Římě
na pár chvil spojila noc