Pověz mi

Pověz mi příteli
se srdcem z křemene,
s pamětí z oceli
ohněm přečištěné,

nedřímej nečinně,
pýchy se oprosti,
pověz mi o vině
a spravedlnosti.

Koho jsem v oné z chvil
miloval upřímně?
Koho jsem nezradil
a kdo nezradil mě?