Praha bolestivosti

Rád bych si byl jist
zda známe hranici
kdy jsme čistý list
a kdy jsme viníci
když tobě chce se řvát
a mlčíš docela
jsi trpělivá snad
anebo zbabělá?
když bozi sezhora
překračují práh
kdy končí pokora
a kdy začíná strach?

(usmívej se
všímej si hostí
jsme za prahem
jsme za Prahou
bolestivosti)