Proč bych měl naříkat
Autor textu: 
Robert Křesťan

Pluju pod Siriem 
za útes jeho svitu,
pod mračnou oblohou
na sever až za Ostrovy ovcí.

Tam v ohních Arktidy
za oceánem ticha,
pod zmrzlým lanovím
až do konce všech věků. 
Mám správný směr?

Proč bych měl
naříkat v podvečer?

V odstínech červeně
spávám na mořském dně
bloudím po hladině
až do konce všech věků.
Mám správný směr?

Proč bych měl
naříkat v podvečer?

S démony v patách jdu
přes moře bez bohů,
bezbřehé hory se hroutí
až do konce všech věků.
Mám správný směr?

Občas tě vidím, jak
otvíráš hvězdný flak.
Proč mi to nezní fér?
Proč bych měl
pro tebe
naříkat v podvečer?
Proč bys to vůbec chtěl?
Stačí říct, že jsem tě
svým způsobem měl rád?
Mám právo se ptát?
Proč bych měl
pro tebe naříkat?