Ukolébavka pro mne

Dej mi šátek přes oči
a polštář pod hlavu
a švarmy bílých rytířů
i svou dívčí postavu
prodej do arabských měst
a můj přítel věrozvěst
ať mi koupí čtení pod lampu
ať se dovím co je čest
Vem si režnou košili
tou než jsme se opili
jsi přikryla mé mineje
i skříňku s motýly

Vyžeň všechny číšnice
a zavři hotely
a stolek pana biskupa
mi přisuň k posteli
mám v něm římské střevíce
ještě vlhké z ulice
a v těch mi přines kaviár
až vyjde denice
oblehni můj vlastní hrad
prodejný můj dominát
a než překročíš hranice
už budu usínat