Zvoní zvony (Ring Them Bells)
Autor hudby: 
Bob Dylan
Autor textu: 
Robert Křesťan

Zvoní zvony barbarů
z těch měst, které sní.
Zvoní zvony v svatyních
a v údolích zní
řekám tak širokým
a tak hlubokým,
že svět se rozběh nazpátek
a čas beží s ním.

Zazvoň, svatý Petře,
čtyřem větrům, jež bdí,
zazvoň rukou železnou,
ať všichni to ví.
Je rušno a křik
v městech i vsích
a nad posvátnou krávou
soumrak hoří jak vích.

Zazvoň, milá Marto,
chlapci, jenž vodí pluh,
zazvoň, ať svět vidí,
že jen jeden je Buh.
Pastýřka spí
tam u vrboví
a ovce kdesi v horách
raděj zbloudily s ní.

Zvoní zvon
za slepé, jež šílí,
zvoní zvon
za všechny, co zbyli,
zvoní zvon
za ty vyvolené,
co budou je soudit,
až Bůh řekne ne.
Zvoní zvon
za zmizelý čas,
za dětský hlas
a nevinnost v nás.

Zazvoň, svatá Kláro,
tam kde nejvýše je,
zazvoň z bunkru
za rozkvetlé orchideje.
Stoupá tam dým
a bitva je vším
a rozmazává rozdíl
mezi dobrým a zlým.